Competenties


Bouwtoezicht & Advies Assen hecht veel waarde aan onderstaande competenties:

Samenwerken; veelvuldig overleg hebben met verschillende partijen en instanties,  zoals uitvoerders, architecten, aannemers en installateurs, maar ook overheidsinstanties, Nuts- bedrijven, brandweer etc.

Accuratesse; Goedkeuring van matig of onvoldoende werk kan gevaarlijke situaties opleveren voor gebruikers en kan leiden tot extra kosten voor onderhoud. Om dit te voorkomen, is het belangrijk oog te hebben voor details en werkzaamheden kritisch te durven beoordelen.

Communiceren; Wanneer de kwaliteit van het werk te wensen overlaat of werkzaamheden niet volgens plan verlopen, zal de aannemer hierop aangesproken worden.

Probleemoplossend vermogen; Soms gaan werkzaamheden niet volgens planning, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. Belangrijk is dan op het juiste moment in te grijpen en samen met de aannemer zoeken naar een oplossing. Tact en goed met mensen kunnen omgaan zijn daarbij belangrijke eigenschappen.